Witamy na naszej stronie

 

Aktualności

 

  • Skala podatku dochodowego 2009-2016

Podstawa obliczenia podatku Podatek
ponad do
  85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85.528 zł   14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

  • Koszty uzyskania przychodu 2009-2016

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111,25 zł
Rocznie 1.335,00 zł
Z kilku stosunków pracy Maksymalnie 2.002,05 zł
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 139,06 zł
Rocznie 1.668,72 zł
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Maksymalnie 2.502,56 zł

 

  • Kwota zmniejszająca podatek 2009-2016

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46,33 zł
Roczna 556,02 zł
Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091,00 zł

 

  • Delegacja krajowe

Dieta pełna  30,00 zł*
Ryczałt za nocleg (150%diety) 45,00 zł*
Ryczałt za dojazd (20% diety) 6,00 zł*

Uwaga:
*   Obowiązuje od 1 marca 2013 r.

  • Ubezpieczenia społeczne

Minimalna składka na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców, artystów oraz osób wykonujących wolny zawód

Wysokość składek za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. *

Rodzaj składki/numer konta Z dobrowolnym ubezpieczeniem  chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
772,96 zł 713,35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł 288,95 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
59,61 zł 59,61 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.433,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.210,60 zł

Uwaga:
*  
Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80%, właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

- Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 1.121,52 zł
- Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 
1061,91 zł

 

Powrót                                                                                                                          Dalej

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.