Witamy na naszej stronie

 

Aktualności

 

  • Skala podatku dochodowego 2018

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528 zł

18%

- kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

  • Koszty uzyskania przychodu 2018

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111,25 zł
Rocznie 1.335,00 zł
Z kilku stosunków pracy Maksymalnie 2.002,05 zł
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 139,06 zł
Rocznie 1.668,72 zł
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Maksymalnie 2.502,56 zł
  • Delegacja krajowe

Dieta pełna  30,00 zł
Ryczałt za nocleg (150%diety) 45,00 zł
Ryczałt za dojazd (20% diety) 6,00 zł
  • Ubezpieczenia społeczne

Minimalna składka na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców, artystów oraz osób wykonujących wolny zawód

Wysokość składek za okres od 1 kwiatnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. *

Rodzaj składki Stawka Kwota
Emarytalna 19,52 % 520,36 zł
Rentowa 8,00 % 213,26 zł
Chorobowa 2,45 % 65,31 zł
Wypadkowa 1,67% 44,52 zł
Zdrowotna 9,00 % 319,94 zł
Fundusz Pracy 2,45 % 65,31 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.665,80 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.554,93 zł

Uwaga:
*  
Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67%, właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

- Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 1.228,70 zł
- Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 
1.163,39 zł

 

Powrót                                                                                                                          Dalej

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.