Witamy na naszej stronie

 

Aktualności

 

  • Ubezpieczenia społeczne dla nowych firm

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wysokość składek za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. *

Rodzaj składki Stawka Kwota
Emerytalna 19,52 % 122,98 zł
Rentowa 8,00 % 50,40 zł
Chorobowa 2,45 % 15,44 zł
Wypadkowa 1,67 % 10,52 zł
Zdrowotna 9,00 % 319,94 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 630,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.554,93 zł

Uwaga:
*  
Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi 30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67%, właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

- Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 519,28 zł
- Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 503,94 zł

Powyższe przepisy nie mają zastosowania do osób, które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

  • Inne ważne limity na 2018 rok

w euro w złotych
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego
z VAT
  200.000
Wartość sprzedaży uprawniająca do statusu małego podatnika VAT 1.200.000 5.176.000
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 250.000 1.078.425
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacania
ryczałtu kwartalnie
25.000 107.842,50
Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.000.000 8.627.400
Wartość przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok (wraz z kwotą należnego VAT), której nieprzekroczenie powoduje, że podatnik ma status małego podatnika uprawnionego do jednorazowej amortyzacji i kwartalnego wpłacania zaliczek 1.200.000 5.176.000
Wartość środków trwałych, od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (2016 r.) 50.000 216.000
Wynagrodzenie minimalne (od 01.01.2016 r.)   2.100
Odsetki od zobowiązań podatkowych (od 09.10.2014 r.)   8%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (odpis podstawowy)
na jednego zatrudnionego (2016 r.)
  1.185,66

aktualizacja 05.05.2018

Powrót

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.