Witamy na naszej stronie

 

Aktualności

 

  • Ubezpieczenia społeczne dla nowych firm

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wysokość składek za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. *

Rodzaj składki/numer konta Z dobrowolnym ubezpieczeniem  chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
176,33 zł 162,73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł 288,95 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
- -
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 555,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.210,60 zł

Uwaga:
*  
Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi 30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80%, właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

- Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 465,28 zł
- Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 451,68 zł

Powyższe przepisy nie mają zastosowania do osób, które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

  • Inne ważne limity na 2016 rok

w euro w złotych
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego
z VAT
  150.000
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do zwolnienia podmiotowego z VAT   50.000
Wartość sprzedaży uprawniająca do statusu małego podatnika VAT 1.200.000 5.092.000
Kwota prowizji uprawniająca do statusu małego podatnika VAT 45.000 191.000
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 150.000 636.555
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacania
ryczałtu kwartalnie
25.000 106.092,50
Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.200.000 5.092.440
Wartość przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok (wraz z kwotą należnego VAT), której nieprzekroczenie powoduje, że podatnik ma status małego podatnika uprawnionego do jednorazowej amortyzacji i kwartalnego wpłacania zaliczek 1.200.000 5.092.000
Wartość środków trwałych, od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (2016 r.) 50.000 212.000
Wynagrodzenie minimalne (od 01.01.2016 r.)   1.850
Odsetki od zobowiązań podatkowych (od 09.10.2014 r.)   8%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (odpis podstawowy)
na jednego zatrudnionego (2016 r.)
  1.093,93

aktualizacja 07.02.2016

Powrót

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.