Witamy na naszej stronie

 

Aktualności

 

  • Ubezpieczenia społeczne dla nowych firm

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wysokość składek za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. *

Rodzaj składki Stawka Kwota
Emerytalna 19,52 % 248,41 zł
Rentowa 8,00 % 101,81 zł
Chorobowa 2,45 % 31,18 zł
Wypadkowa 1,67 % 21,25 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 1.272,60 zł
Składka zdrowotna uzależniona jest od formy opodatkowaniai oraz osiągniętego dochodu/przychodu

Uwaga:
*  
Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi 30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67%, właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

- Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 402,65 zł
- Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 371,47 zł

Powyższe przepisy nie mają zastosowania do osób, które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

  • Inne ważne limity na 2024 rok

w euro w złotych
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego
z VAT
  200.000
Wartość sprzedaży za rok poprzedni (wraz z kwotą należnego podatku VAT) uprawniająca do statusu małego podatnika VAT 2.000.000 9.218.000
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym 2.000.000 9.218.200
Wielkość przychodów za rok poprzedni uprawniająca do opłacania
ryczałtu kwartalnie
200.000 921.820
Kwota przychodów za rok poprzedni zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.000.000 9.218.200
Wartość sprzedaży za poprzedni rok (wraz z kwotą należnego podatku VAT), której nieprzekroczenie powoduje, że podatnik ma status małego podatnika uprawnionego do jednorazowej amortyzacji i kwartalnego wpłacania zaliczek 2.000.000 9.218.000
Wartość środków trwałych, od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego 50.000 230.000
Wynagrodzenie minimalne od 01.01.2024 do 30.06.2024      4.242 zł
Wynagrodzenie minimalne od 01.07.2024 do 31.12.2024       4.300 zł
Umowa zlecenia minimalna stawka godzinowa 01.01.2024 do 30.06.2024              27,70 zł
Umowa zlecenia minimalna stawka godzinowa 01.07.2024 do 31.12.2024              28,10 zł

aktualizacja 25.02.2024

Powrót

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.