Witamy na naszej stronie

 

Księgi rachunkowe

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

»    opracowanie lub modyfikacje zasad polityki rachunkowości,

»    opracowanie lub modyfikacja zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,

»    dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),

»    ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

»    prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,

»    sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

»    sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług – VAT, VAT-UE,

»    sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych,

»    sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości
      niematerialnych i prawnych,

»    sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,

»    zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz
      ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

»    sporządzanie przelewów  dot. zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, US),

»    monitoring należności i zobowiązań.

 

Powrót

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.