Witamy na naszej stronie

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany

 

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

»    dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,

»    prowadzimy ewidencje wyposażenia,

»    sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych
      a także  wartości niematerialnych i prawnych,

»    ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

»    prowadzimy ewidencje VAT,

»    sporządzamy deklaracje podatkowe,

»    sporządzamy przelewy  dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US).

 

Powrót

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.