Witamy na naszej stronie

 

Inne usługi

 

»    pomoc w założeniu firmy i wyborze formy opodatkowania,

»    reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami
      w zakresie naszego umocowania,

»    wyprowadzanie zaległości podatkowych oraz ZUS,

»    sporządzanie wniosków w sprawie zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków mieszkaniowych osobom
      fizycznym,

»    usługi biurowe – przepisywanie tekstów, pisanie podań i pism, sporządzanie umów cywilnoprawnych,

»    opracowywanie lub modyfikacja regulaminów pracy, wynagradzania i Zakładowego Funduszu
      Świadczeń Socjalnych,

»    wypełnianie zeznań rocznych w zakresie osiągniętego dochodu

Opcjonalnie nasza usługa może obejmować również rozszerzoną obsługę rozrachunków - przygotowanie płatności dla dostawców, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia sald.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie naszego biura.

 

Powrót

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Copyright © by www.lider-sanok.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.